Kontaktuppgifter

Motion

Jag yrkar

Skriv ett tydligt yrkande. Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i fullmäktigeprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering