MOTION TILL FULLMÄKTIGE

Den 29 oktober 2022 kommer Hyresgästföreningen region Stockholm att hålla regionens höstfullmäktige. Du som medlem har möjlighet att vara med att påverka genom att skriva en motion.

Tänk på att regionens fullmäktige endast kan besluta om förslag som påverkar eller berör Stockholm. Om du har ett förslag som påverkar eller berör organisationen nationellt ska det skickas till förbundsstämman som genomförs i juni vartannat ojämnt år.

Motionerna ska vara inskickade senast den 29 augusti 2022.

Kontaktuppgifter

Motion

Jag yrkar

Formulera dig exakt så som du vill att det ska stå i protokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkning av din formulering.