MOTION SOM DU ÖNSKAR ATT FULLMÄKTIGE ANTAR SOM SIN EGEN OCH SKICKAR TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2023

Den 29 oktober 2022 kommer Hyresgästföreningen region Stockholm att genomföra regionens höstfullmäktige. Regionens fullmäktige kan endast besluta om förslag som påverkar eller berör Stockholm. Om du har ett förslag som påverkar eller berör organisationen nationellt ska det skickas till förbundsstämman som genomförs i juni vartannat ojämnt år.

Till höstens fullmäktige kan du skicka in en stämmomotion som du vill att fullmäktige ska anta den som sin egen. Om fullmäktige inte antar din motion, kommer den att skickas in till förbundsstämman 2023 som motionärens egen.

Motionen måste skickas in via formuläret nedan, senast den 29 augusti 2022.

Kontaktuppgifter

Motion

Jag yrkar

Formulera dig exakt så som du vill att det ska stå i protokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkning av din formulering.